OBS! Nyt telefonnummer
Tlf. 40 88 55 95
Betalingsbetingelser
 
Betingelserne sikrer, at kursister senest 4 uger før kursusstart ved, om kurset bliver gennemført.  

Tilmelding: Send en mail med din tilmelding til kursus. Oplys hvilket kursus du tilmelder dig, og husk dit navn, adresse, postnr., by og telefonnummer. Dette kan du gøre under tilmeldinger.
 
Kursuspris: Hurtigst muligt efter tilmelding modtager du faktura med den fulde kursuspris.
På fakturaen er noteret dit personlige kursistnummer, som skal oplyses ved indbetaling. 
 
Depositum: Hvis andet ikke er nævnt under kursusbeskrivelsen, er depositumbeløbet kr. 1.000.
Depositumbeløbet betales straks ved modtagelse af faktura. Bankoplysninger fremgår af faktura.

Afmelding af bestilt kursus:
Ved afmelding fra et kursus senest 4 uger før kursusstart betales et administrationsgebyr på kr. 500,00
Ved afmelding fra et kursus inden for de sidste 4 uger inden kursus start, tilbagebetales depositum ikke, og det kan 
heller ikke overflyttes til andre kurser. Resten af det indbetalte kan overflyttes eller tilbagebetales minus et administrationsgebyr på kr. 500,00

Afbrydes et påbegyndt kursus, forfalder hele beløbet til betaling, og indbetalt kursus afgift tilbage betales ikke.
 
Aflyser vi et kursus refunderer vi din indbetalig til en, af dig, oplyst konto.  


OBS. Vedr. Retreat i Nepal
Se betalingsbetingelser som er gældende ved Bering Rejer:


Med venlig hilsen